Vi sparer miljøet for klimagasser

Det lønner seg ofte å kjøpe nye produkter i stedet for brukte eller resirkulerte produkter. Vi i Rewo ønsker å bidra til en positiv forandring for denne problematikken. Produktene Rewo designer er laget fra kastmaterialer, og reduserer dermed utslipp fra produksjon og gjenvinning av eksisterende produkter.

96% mindre Co2

Småbord fra

nytt materiale

Småbord

fra Rewo

0 kg

35 kg

70 kg

Co2 utslipp

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Vi arbeider til fordel for planeten

Mange jobber hardt for at verden skal bli et bedre sted. Rewo ønsker å bidra, og er derfor et oppstartselskap med FN sine bærekraftsmål i kjernen.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst.

Skaper verdi fra avfall

Mange prosesser i næringen er optimalisert rundt et produkt. Rewo ser på hele verdikjeden og finner nye løsninger for prosesser som kan bli enda mer lønnsomme.

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Effektivisering av industri

Rewo knytter selskaper sammen og optimaliserer produksjonen fra A til Å.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Bruker mer av materialet  

Ved  hjelp av design og ny teknologi finner Rewo nye muligheter for kastmaterialer. 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Vi er godt i gang

Rewo er et resultat at de samfunnsproblemene vi står ovenfor i dag. 

Sørger for sunn ressursbruk

Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Ettersom Rewo sine produkter tar utgangspunkt i restmaterialer, høstes det mindre råvarer.

Hjelper bedrifter med å tenke framover

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Rewo samarbeider med andre bedrifter for å finne nye, smarte, bærekraftige løsninger.