top of page
karsten-wurth-0w-uTa0Xz7w-unsplash.jpg

Ser potensiale der andre ikke

Det lønner seg ofte å kjøpe nye produkter i stedet for brukte eller resirkulerte produkter. Vi i Rewo ønsker å bidra til en positiv forandring for denne problematikken. Produktene Rewo designer er laget fra kastmaterialer, og reduserer dermed utslipp fra produksjon og gjenvinning av eksisterende produkter.

_DSC2589.jpg

Sparer miljøet for 28kg Co2

Produkt laget av overskudd

Produkt laget fra nye materialer

Koster miljøet 69,3 kg Co2

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Vi arbeider til fordel for planeten

Mange jobber hardt for at verden skal bli et bedre sted. Rewo ønsker å bidra, og er derfor et oppstartselskap med FN sine bærekraftsmål i kjernen.

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst.

Skaper verdi fra avfall

Mange prosesser i næringen er optimalisert rundt et produkt. Rewo ser på hele verdikjeden og finner nye løsninger for prosesser som kan bli enda mer lønnsomme.

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Effektivisering av industri

Rewo knytter selskaper sammen og optimaliserer produksjonen fra A til Å.

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Bruker mer av materialet  

Ved  hjelp av design og ny teknologi finner Rewo nye muligheter for kastmaterialer. 

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Vi er godt i gang

Rewo er et resultat at de samfunnsproblemene vi står ovenfor i dag. 

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Sørger for sunn ressursbruk

Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Ettersom Rewo sine produkter tar utgangspunkt i restmaterialer, høstes det mindre råvarer.

SDGs_poster_new1-e1470856750431.png

Hjelper bedrifter med å tenke framover

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Rewo samarbeider med andre bedrifter for å finne nye, smarte, bærekraftige løsninger.

bottom of page