top of page

Bærekraftige møbler av heltre

En tidløs investering for miljøet

I dagens verden, hvor bevisstheten om miljømessige utfordringer stadig øker, blir valget av møbler en handling med betydelig innvirkning. Bærekraftige møbler av heltre har blitt et foretrukket valg for miljøbevisste forbrukere, og med god grunn.

Ikke bare representerer de en estetisk tiltalende investering, men de bærer også med seg en dyptgående og positiv innvirkning på planeten vår.

I 2020 ble det anslått at 40 - 45% av møblene som ble importert til Europa var produsert i Kina. Kina har over flere titalls år vært dominerende innenfor produksjon av ikke bare møbler, men generelt det meste av dagens import til både Europa og Norge. En av hovedgrunnene til dette, er lave kostnader spesielt knyttet til arbeidskraft, materialer, tilgjengelighet og frakt.

Reduksjon av Avfall og Karbonavtrykk

Valg av heltremøbler bidrar til å redusere avfall og karbonavtrykk på flere måter. Til forskjell fra møbler laget av sammensatte materialer, som ofte inneholder lim og kjemikalier, er heltremøbler laget av naturlige materialer.

Dette gjør dem lettere å resirkulere og mindre skadelige for miljøet når de til slutt kasseres. I tillegg binder trær karbon under veksten, og ved å bruke heltre i møbler bevares karbonet i produktet gjennom hele levetiden, noe som bidrar til å redusere utslippene som bidrar til klimaendringer.

Samlet lokal verdikjede resulterer i korte avstander som bidrar til å minske fraktutslipp mellom leverandør og kunde, men mer konkret beholder Rewo den tradisjonelle produksjonsekspertisen og erfaringen Norge har på møbler i heltre. 
Møtebord 40mm heltre eik Rewo

Lang Levetid og Holdbarhet

Heltremøbler er kjent for sin holdbarhet og lang levetid. De er robuste og motstandsdyktige mot slitasje, noe som gjør dem til et varig valg. Denne holdbarheten reduserer behovet for hyppig utskiftning, som ofte er tilfellet med møbler laget av billigere materialer. Ved å investere i heltremøbler, investerer man ikke bare i et estetisk tiltalende produkt, men også i et møbelstykke som kan vare i generasjoner.

Bevaring av Skoger og Biologisk Mangfold

Håndtert på en bærekraftig måte, kan produksjon av heltremøbler fremme skogforvaltning som støtter biologisk mangfold og bevarer naturlige habitater. Gjennom sertifiserte skogbruksmetoder som sikrer gjenplanting og vern av skogsområder, kan produksjonen av heltremøbler faktisk bidra til å bevare og gjenopprette skoger.
Spisebord heltre eik med benker i heltre Rewo

Fremme av Lokale Håndverkstradisjoner

Produksjon av heltremøbler, spesielt når det gjøres på små lokale verksteder eller av håndverkere, bidrar til å fremme lokale håndverkstradisjoner. Dette støtter lokalsamfunn og gir økonomisk støtte til lokale talentfulle håndverkere. 

Norge har over lang tid opparbeidet seg solid ekspertise innenfor flere industrier, hvorav noen av dem er veldig markante og Norge som land er helt avhengige av dem. I tillegg er Norge veldig erfarne på møbelproduksjon i treverk, eksempelvis håndtering og produksjon av heltre produkter. 

Av nettopp den grunn, samt flere andre, har Rewo etablert hele verdikjeden sin i Norge. Vestlandet er kjernen for vår produksjon, med materialer fra Stryntrappa i Stryn, til selve produksjonen i Kaupanger. Dette gir en kort verdikjede fra råmateriale, til produksjon til levering. 

Estetikk, bærekraft og kvalitet - også kjent som “Heltre"

Valget av møbler har en dypere innvirkning enn bare det estetiske. Ved å velge bærekraftige heltremøbler tar man et skritt mot en mer ansvarlig forvaltning av jordens ressurser. Denne investeringen er ikke bare gunstig for miljøet, men den gir også et tidløst preg til ethvert rom samtidig som den bærer med seg historien og varigheten til naturens ressurser.

Økonomisk sett kunne det vært gunstigere å flytte produksjonen ut av landet, men den økonomiske biten er ikke nødvendigvis den viktigste. For Rewo sin del ligger det mye verdi i et produkt som er produsert i Norge, av norsk arbeidskraft laget av norske materialer. 

Velge bærekraftige møbler av heltre er ikke bare en trend, det er en forpliktelse til å støtte en sunnere og mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.
bottom of page