Fra paller til produkter

Fra industritømmer til møbler 

Fra bjelker til Benk