Det kastes over 2100 paller i året. 

Vi fant mye overskuddsmaterialer fra limtreproduksjon og lagde benker fra dem!

_DSC7120.jpg
_DSC7117.jpg
_DSC7145.jpg
_DSC7109.jpg