Kloss

Kg CO   utslipp per produkt

2

Materiale med farger.png

Råvare

Produksjon

Kloss

Konkurrerende småbord

0                                      50

0                                      50

_HKF6187_Redigert.JPG

Med Kloss ønsker vi i Rewo å gi folk muligheten til å observere furu i sin naturlige form. Kloss kommer i natur tre, hvit pigmentert og Svart pigmentert. Bilder er på vei!

Kloss er et element designet av Olav Engelstad. Designet legger vekt på sirkulær økonomi og er laget av avkapp fra lokal furutømmer brukt til hytteproduksjon. Dette gjør at Kloss har et markedsledende lavt CO2 utslipp.
Produktet er designet for å fremheve treets endring i tørkeprosessen og vil få noe dypere sprekker med årene som går, uten at det påvirker funksjonalitet.

_HKF6069_Redigert.JPG
Yrjan-8.jpg
_HKF6258_Redigert.JPG