Det kastes over 2100 paller i året. 

Hvert år kastes det 2100 paller.

tegning%203_edited.jpg
tegning%204_edited.jpg

Dette er paller som kan brukes til mye annet

Ved å overflatebehandle det gamle

materialet, kan det bli til et nytt produkt