Rulle

DSC01395.jpg

Rulle

Kg CO   utslipp per produkt

2

Materiale med farger.png

Råvare

Produksjon

Rulle

Konkurrerende småbord

0                                      50

0                                      50

DSC01333.jpg

Med Rulle ønsker vi i Rewo å gi folk muligheten til å observere furu i sin naturlige form. Rulle kommer i natur tre, hvit pigmentert og Svart pigmentert. Bilder er på vei!

Rulle er en videreutvikling av Kloss. Designet legger vekt på sirkulær økonomi og er laget av avkapp fra lokal furutømmer brukt til hytteproduksjon. Dette gjør at Rulle har et markedsledende lavt CO2 utslipp.
Produktet er designet for å fremheve treets endring i tørkeprosessen og vil få noe dypere sprekker med årene som går, uten at det påvirker funksjonalitet.

ReWo_Rundkloss003.JPG
DSC01438.jpg