top of page

Transparent utslipp

Rewo sine produkter er laget av materialer som i dag har svært lav verdi. Materialet blir ofte brent og slipper ut karbon som treet har brukt mange tiår på å lagre. 

Ved å lage produkter av dette materialet lagrer vi karbon og du som kunde tar en aktiv del i å spare miljøet for utslipp.

Produktet du kjøper er designet i Norge, laget i Norge og produsert fra materialer som skulle blitt brent i Norge

Moderne Sidebord PNG.png
Kloss PNG.png

Møbel fra nye materialer

Møbel fra restmaterialer

Produksjonsutslipp
3.1kg CO2

 

Produksjonsutslipp
26.44kg CO2

 


Spart miljøet
26 kg CO2

Sammen med deg sørger vi for at overskuddsmaterialet får et nytt hjem. Materialet blir ikke brent, vi har tatt vare på verdifulle naturressurser og du har fått deg et flott møbel som har spart miljøet for utslipp. 

Transparent prising 

Du har rett til å vite hvordan kostnadene bak produktet du kjøper er fordelt. Vi sørger for at selskapet som lager produktet får samme fortjeneste som selgerne av produktet. 

I dag tar møbelbutikker en sted mellom 200-300% av det innkjøps prisen på produktet er. Derfor produseres ofte produktene i andre land og fraktes til Norge for å holde produksjonskost lav og fortjenesten høy

Møbelbutikk

Merke

Merke

Kloss PNG.png

Produksjonskost

Produksjonskost

Moderne Sidebord PNG.png
GRAFISK LOGO GROUP.png

Møbelbutikk

bottom of page